neiye11

उत्पादन

इथाइल सेलुलोज (EC)

  • चीन EC इथाइल सेलुलोज कारखाना

    चीन EC इथाइल सेलुलोज कारखाना

    CAS नम्बर: 9004-57-3

    इथाइल सेलुलोज एक स्वादहीन, मुक्त प्रवाह, सेतो देखि हल्का ट्यान-रङ्गको पाउडर हो। इथाइल सेलुलोज एक बाइंडर, फिल्म पूर्व, र गाढा हो।यो सनट्यान जेल, क्रिम, र लोशन मा प्रयोग गरिन्छ।यो सेल्युलोजको इथाइल ईथर हो।