neiye11

उत्पादन

HPMC खाद्य ग्रेड

  • खाद्य ग्रेड एचपीएमसी हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मेथाइलसेलुलोज

    खाद्य ग्रेड एचपीएमसी हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मेथाइलसेलुलोज

    CAS नम्बर: 9004-65-3

    फूड ग्रेड हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मेथाइलसेलुलोज (HPMC) एक गैर-आयनिक पानी घुलनशील सेलुलोज ईथर हाइप्रोमेलोज हो, खाना र आहार पूरक अनुप्रयोगहरूको लागि लक्षित।

    खाद्य ग्रेड HPMC उत्पादनहरू प्राकृतिक कपास लिन्टर र काठको पल्पबाट व्युत्पन्न हुन्छन्, कोशेर र हलाल प्रमाणपत्रहरू सहित E464 का सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्दै।